The Blog

Afscheid Koos van Olst/Welkom Jan Ras

Per 1 december 2016 heeft Koos van Olst afscheid genomen als bestuurder bij de Ir. R.R. van der Zee Stichting. Koos heeft zich de afgelopen 4 jaar met groot enthousiasme ingezet voor de Ir. R.R. van der Zee Stichting. In zijn functie was hij verantwoordelijk voor het bedrijfsverzamelgebouw Wezep.
Zijn inzet en grote betrokkenheid worden door het bestuur zeer gewaardeerd en het bestuur is hem dan ook zeer erkentelijk.
In het bestuur wordt Koos opgevolgd door Jan Ras. Jan Ras is woonachtig in Hattem en hij is voormalig directeur/eigenaar van NTP Groep in Hattem.

Comments