Bestuursverslag 2018

i17 mei 2019

De Van der Zeestichting vindt het belangrijk om zo transparant mogelijk te handelen. Het Bestuursverslag geeft aan wat wij in het vorig jaar zoal gedaan hebben op het gebied van onze bedrijfsverzamelgebouwen, financiële ondersteuning, profilering en regionale betrokkenheid. Verder is informatie opgenomen over onze personele bezetting en vergaderingen.

plaatje pdf