o

Regionaal betrokken

De Van der Zeestichting stimuleert naast het bedrijfsleven ook  verschillende maatschappelijke initiatieven. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de regio.