Wim van Dommelen nieuwe penningmeester

Wim van Dommelen nieuwe penningmeester

Per 1 oktober verwelkomen wij Wim van Dommelen als onze nieuwe penningmeester. Wim van Dommelen volgt Marc Broekhoven op, die zich binnen het bestuur als algemeen bestuurslid op andere zaken gaat focussen. Wim geniet sinds kort van zijn pre-pensioen. Wim is zijn gehele werkzame leven werkzaam geweest als registeraccountant/IT-auditor bij respectievelijk KPMG en het ministerie van Financiën. Wim woont in Wapenveld.

Nieuwe secretaris: Brenda Oonk

In Brenda Oonk heeft de Van der Zeestichting een enthousiaste nieuwe secretaris gevonden. Brenda woont in Heerde en is actief als jurist met als specialisatie letselschade. In haar praktijk werkt ze veel met ondernemers. Die ervaring, gecombineerd met haar juridische kennis, maakt haar een welkome aanvulling op het bestuur van de Van der Zeestichting.

Vacature Secretaris

Binnen ons bestuur is een vacature voor de functie van Secretaris. Hierbij vindt u deze vacature. Wanneer u zich herkent in de gewenste kwaliteiten nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Stuur dan uw CV met korte motivatie naar secretaris@vanderzeestichting.nl.Vacature secretaris VdZee

Nieuwjaars-ontmoetingsmiddag 27 januari 2017

Op vrijdag 27 januari 2017 organiseert de Van der Zeestichting een ontmoetingsmiddag voor de gebruikers van de bedrijfsverzamelgebouwen in Wapenveld en Wezep. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats in Wezep, in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Rondweg. Astrid van der Windt zal een presentatie houden over het gebruik van social media om de klantenkring te vergroten en de omzet te verhogen. De middag begint om 17.00 uur.

Welkom Technicians

Sinds 1 december jl. mogen we Technicians verwelkomen als nieuwe huurder in ons bedrijvenverzamelgebouw in Wezep. http://www.technicians.nl/

Afscheid Koos van Olst/Welkom Jan Ras

Per 1 december 2016 heeft Koos van Olst afscheid genomen als bestuurder bij de Ir. R.R. van der Zee Stichting. Koos heeft zich de afgelopen 4 jaar met groot enthousiasme ingezet voor de Ir. R.R. van der Zee Stichting. In zijn functie was hij verantwoordelijk voor het bedrijfsverzamelgebouw Wezep.
Zijn inzet en grote betrokkenheid worden door het bestuur zeer gewaardeerd en het bestuur is hem dan ook zeer erkentelijk.
In het bestuur wordt Koos opgevolgd door Jan Ras. Jan Ras is woonachtig in Hattem en hij is voormalig directeur/eigenaar van NTP Groep in Hattem.

Welkom mijn werkbalans

Sinds 1 oktober jl. mogen we mijn werkbalans verwelkomen als nieuwe huurder in ons bedrijvenverzamelgebouw in Wezep. www.mijnwerkbalans.nl

Vergaderschema

De Ir. R.R. van der Zee Stichting vergadert in 2016 op de volgende data:

24 november 2016
22 december 2016

Mocht u een aanvraag in willen dienen voor een ondersteuning, dan verzoeken wij u vriendelijk uw aanvraag uiterlijk 1 week van tevoren in te dienen.

Persbericht Nationaal Zuivelmuseum

Op voordracht van Gedeputeerde Staten van Gelderland zullen Provinciale Staten in oktober beslissen over de Veluwe Agenda. Welke toeristische initiatieven zullen subsidie ontvangen?

Erve IJzerman, de historische unieke boerderij aan de Kanaaldijk in Wapenveld, is een van de gegadigden voor subsidie. Erve IJzerman staat op de shortlist. Met de subsidie moet de restauratie van de erve voltooid worden en moet het Nationaal Zuivelmuseum in en rond de boerderij ingericht worden. De Ir. R.R. van der Zee Stichting heeft de collectie voor het zuivelmuseum alvast naar Wapenveld gehaald en opgeslagen bij de Berghuizer Papier Fabriek.

Zaterdag 24 september jl. brachten 2 grote autotrailers van Stouwdam uit Oldebroek 10 historische melkkarretjes van Sassenheim naar Wapenveld.

De Ir. R.R. van der Zee Stichting zet zich al jaren in voor de werkgelegenheid en de economische vitaliteit in Heerde, Wapenveld, Hattem, Wezep en Oldebroek.
Met het alvast deels ophalen van de zuivelcollectie voor het toekomstige museum in Erve IJzerman meent de Stichting een positief signaal af te geven aan de provincie om Erve IJzerman de subsidie te verstrekken.
Van der Zee is ervan overtuigd dat alle initiatieven die op de Noord Veluwe genomen worden om de recreatie te versterken goed zijn voor de werkgelegenheid en leefbaarheid in deze regio.

Vrieze’s Erfgoed, het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal, de boulevard in Veessen, de inrichting van de Hoogwatergeul, de musea in Hattem, de door de oud koningin geopende molen “De Hoop” in Oldebroek geven allemaal een impuls aan de recreatie.
“Erve IJzerman met het nationale zuivelmuseum zou een grote aanwinst zijn voor de recreatie in onze regio.
De werkgelegenheid en de economische vitaliteit in ons werkgebied worden hier echt mee bevorderd,” aldus voorzitter Geert Jan van Ark. “En dat is de doelstelling van de Van der Zee Stichting.”

Opening Molen De Hoop

Woensdag 21 september jl. werd de gerestaureerde Molen De Hoop te Oldebroek feestelijk geopend.
De openingshandeling werd verricht door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix. De restauratie is mede mogelijk gemaakt door een gift van de Ir. R.R. van der Zee Stichting. Heeft u ook een goed initiatief waarmee de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de gemeenten Hattem, Heerde en/of Oldebroek worden bevorderd en wilt u daarvoor een gift van ons ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Voor meer informatie over de opening: www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2016/07/27/prinses-beatrix-opent-gerestaureerde-molen-de-hoop-in-oldebroek. In de uitzending van Blauw Bloed van afgelopen zaterdag is er ook ruimschoots aandacht besteed aan de opening: http://www.eo.nl/blauwbloed/gemist.
Voor meer informatie over Molen De Hoop: http://molendehoopoldebroek.nl.