Over ons

Historie

 

De huidige ‘Ir R.R. van der Zee Stichting’ is voortgekomen uit de ‘Stichting tot Instandhouding van de Berghuizer Papierfabriek’. Deze Stichting werd in 1982 opgericht om de BPF, de Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld, met circa 500 arbeidsplaatsen van een dreigend faillissement te redden.

Na 6 maanden intensief werken aan het reddingsplan kon de toenmalige algemeen directeur van de BPF, de heer Rob van der Zee, bekend maken dat de redding van het bedrijf een feit was.

In 1986 kon de stap naar de Amsterdamse beurs worden gezet en konden de deelnemers in het certificatenplan van de Stichting die de redding hadden bewerkstelligd hun inbreng ruim terugkrijgen. Mede dankzij de steun van het Finse papierconcern Enso Gutzeit Oy, die de meerderheid van de aandelen BPF wist te verwerven, werden de fabriek en de werkgelegenheid veiliggesteld.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Met het behoud van de fabriek kwam de oorspronkelijke taakstelling van de Stichting te vervallen. Als nieuwe hoofdtaak voor de Stichting geldt sindsdien: behoud en uitbreiding van de (kwalitatieve) werkgelegenheid in de regio en de leefbaarheid van de regio.

Als eerbetoon aan de helaas veel te vroeg overleden algemeen directeur Ir. R.R. van der Zee kreeg de Stichting haar huidige naam. Hij was het die de opdracht tot het sluiten van de fabriek weigerde en het initiatief nam tot de doorstart waardoor de 500 werknemers hun baan behielden. Nu jaren later wordt door zijn initiatief nog steeds de werkgelegenheid op de Noordoost-Veluwe gestimuleerd.

Organisatie

Bestuur

J.G. van Ark (Geert Jan), voorzitter, vml. algemeen directeur Bolletje BV

M.E.P. Broekhoven (Marc), bestuurslid, accountmanager bedrijven, vml. directeur GWKBank

mr. A.H.J. Oonk (Brenda), secretaris, directeur-eigenaar Regie Letselschade & Coaching

A.M. Verhoef (Marco), bestuurslid, accountmanager bedrijven, accountant PV Accountants in Zwolle

M. Middendorp (Monique), bestuurslid, accountmanager nonprofit en overige economische activiteiten (toerisme, zorg etc.), BVG Wapenveld, directeur Zuiderzeehaven Kampen

J.H. Ras (Jan), vice voorzitter, BVG Wezep, accountmanager bedrijven, voormalig directeur/eigenaar NTP Groep in Hattem

W.D. van Dommelen (Wim) ra, penningmeester, voormalig register accountant ministerie van Financiën

Contact

Secretariaat Ir. R.R. van der Zee Stichting
Postbus 50, 8190 AB  Wapenveld
E-mail: secretaris@vanderzeestichting.nl
Contact: Brenda Oonk, tel. 06 50266458

BVG Ir. Van der Zee Wapenveld
t.a.v.  Evert Augustinus
E-mail: BVG@vanderzeestichting.nl
Tel: 06 57937972

BVG Ir. Van der Zee Wezep
t.a.v.  Eric Scholten
E-mail: email@ericscholten.nl
Tel: 06 48431670