The Blog

Persbericht Nationaal Zuivelmuseum

Op voordracht van Gedeputeerde Staten van Gelderland zullen Provinciale Staten in oktober beslissen over de Veluwe Agenda. Welke toeristische initiatieven zullen subsidie ontvangen?

Erve IJzerman, de historische unieke boerderij aan de Kanaaldijk in Wapenveld, is een van de gegadigden voor subsidie. Erve IJzerman staat op de shortlist. Met de subsidie moet de restauratie van de erve voltooid worden en moet het Nationaal Zuivelmuseum in en rond de boerderij ingericht worden. De Ir. R.R. van der Zee Stichting heeft de collectie voor het zuivelmuseum alvast naar Wapenveld gehaald en opgeslagen bij de Berghuizer Papier Fabriek.

Zaterdag 24 september jl. brachten 2 grote autotrailers van Stouwdam uit Oldebroek 10 historische melkkarretjes van Sassenheim naar Wapenveld.

De Ir. R.R. van der Zee Stichting zet zich al jaren in voor de werkgelegenheid en de economische vitaliteit in Heerde, Wapenveld, Hattem, Wezep en Oldebroek.
Met het alvast deels ophalen van de zuivelcollectie voor het toekomstige museum in Erve IJzerman meent de Stichting een positief signaal af te geven aan de provincie om Erve IJzerman de subsidie te verstrekken.
Van der Zee is ervan overtuigd dat alle initiatieven die op de Noord Veluwe genomen worden om de recreatie te versterken goed zijn voor de werkgelegenheid en leefbaarheid in deze regio.

Vrieze’s Erfgoed, het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal, de boulevard in Veessen, de inrichting van de Hoogwatergeul, de musea in Hattem, de door de oud koningin geopende molen “De Hoop” in Oldebroek geven allemaal een impuls aan de recreatie.
“Erve IJzerman met het nationale zuivelmuseum zou een grote aanwinst zijn voor de recreatie in onze regio.
De werkgelegenheid en de economische vitaliteit in ons werkgebied worden hier echt mee bevorderd,” aldus voorzitter Geert Jan van Ark. “En dat is de doelstelling van de Van der Zee Stichting.”

Comments