Vergaderschema bestuur in 2019

i02 november 2018

Wij vergaderen ook in 2019 maandelijks, met uitzondering van de maand juli. De vergaderdata zijn:

31 januari
28 februari
28 maart
18 april
23 mei
27 juni
29 augustus
26 september
31 oktober
28 november
19 december