Giften

De Van der Zeestichting stimuleert naast het bedrijfsleven ook  verschillende maatschappelijke initiatieven. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de regio. De nadruk ligt daarbij op het stimuleren van werkgelegenheid. Zo schenken wij regelmatig een bedrag aan initiatieven die het toerisme bevorderen. Dit is een belangrijke bedrijfstak in de Noord-Veluwe. Ook de lokale ondernemersverenigingen ondersteunen wij graag bij activiteiten die de werkgelegenheid bevorderen.