Financiering

Regelmatig spreken wij ondernemers met prachtige ideeën, maar die niet altijd de financiering rond krijgen om hun dromen in realiteit om te zetten. Te lang wachten vergroot de kans dat een ander het idee ontwikkelt. Om deze ondernemers de mogelijkheid te geven om hun idee verder te ontwikkelen verstrekt de Van der Zee Stichting leningen aan ondernemingen met kansrijke initiatieven.

Banken zijn vaak voorzichtig bij het verstrekken van een financiering. Voor ondernemers die een bedrijf willen starten is het dan ook moeilijk om aan een startkapitaal te komen. De Van der Zee Stichting kan dan financiële ondersteuning bieden. Ook bij doorstart, tijdelijke liquiditeitsproblemen en groei van het bedrijf kunnen ondernemers een beroep doen op onze stichting.

De Van der Zee Stichting beoordeelt de kredietaanvraag zorgvuldig. Daarbij wordt gekeken naar het ondernemersplan, aangevuld met door een accountant opgestelde jaarrekeningen en begrotingen. De Van der Zee Stichting financiert kredieten van € 10.000 tot € 250.000 per bedrijf. Er wordt een marktconforme rente geheven. Bij voorkeur financiert de Van der Zee Stichting gezamenlijk met één of meerdere banken, in de vorm van stapelfinanciering. De financiële ondersteuning is altijd tijdelijk.

De Van der Zee Stichting is geen verschaffer van durfkapitaal en vraagt geen aandelen in ruil voor privaat vermogen. De bedrijven die wij financieren worden gekoppeld aan een van onze accountmanagers. Zij houden een vinger aan de pols en informeren regelmatig naar de stand van zaken.

In de afgelopen jaren heeft de Van der Zee Stichting verschillende bedrijven succesvol ondersteund, waardoor zij moeilijke tijden hebben doorstaan, een nieuwe markt konden bewerken of een welkome groei hebben doorgemaakt.

Succesvolle financieringen

eL-Tec - Hattem

eL-Tec – Hattem

CadoMotus – Wezep

CadoMotus – Wezep

Retwist – ’t Harde

Retwist – ’t Harde

Zoethout – Hattem en Heerde

Zoethout – Hattem en Heerde

Biomassatechniek – Heerde

Biomassatechniek – Heerde