Over ons

Historie

De huidige Ir R.R. van der Zee Stichting is voortgekomen uit de ‘Stichting tot Instandhouding van de Berghuizer Papierfabriek’. Deze Stichting werd in 1982 opgericht om de Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld van een dreigend faillissement te redden. In die tijd bood het bedrijf werk aan ca. 500 mensen. De toenmalig directeur van de Berghuizer Papierfabriek, Rob van der Zee, initieerde een certificatenplan waarbij voldoende financiële middelen konden worden opgehaald om het bedrijf te redden.

In 1986 werd de stap naar de Amsterdamse beurs gezet en konden de deelnemers in het certificatenplan van de Stichting hun inbreng ruim terugkrijgen. Mede dankzij de steun van het Finse papierconcern Enso Gutzeit Oy, die de meerderheid van de aandelen wist te verwerven, werden de fabriek en de werkgelegenheid veiliggesteld.

Met het behoud van de fabriek kwam de oorspronkelijke taakstelling van de Stichting te vervallen. Als nieuwe hoofdtaak voor de Stichting geldt sindsdien: het behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid en het stimuleren van de leefbaarheid van de regio.


Organisatie


Bestuur

Ton Heddema, voorzitter – vml. directievoorzitter Arcadis Euroconsult

Jan Ras, vice voorzitter, accountmanager bedrijven en verantwoordelijk voor BVG Wezep – vml. directeur/eigenaar NTP Groep

Ellart van de Weerdhof, penningmeester en accountmanager bedrijven – partner, parodontoloog en implantoloog bij PPZ 

Brenda Oonk, secretaris – eigenaar Regie Letselschade & Coaching 

Monique de Mul, verantwoordelijk voor BVG Wapenveld, BVG ’t Harde en PR-coördinator – adviseur economie en regionale samenwerking bij gemeente Elburg

Berrie Krisman, accountmanager bedrijven – senior investment advisor Auréus Vermogensbeheer

 

Bestuursverslag

Het bestuur van de Ir. R.R. van der Zeestichting brengt in haar jaarverslag verslag uit over het afgelopen bestuursjaar. Hierbij kunt u het bestuursverslag over het boekjaar 2021 inzien.


Externe verantwoording Van der Zeestichting

In het kader van good governance, waaronder transparantie over doelen en resultaten, wil het bestuur van de Ir. R.R. van der Zee Stichting extern verantwoording afleggen. De Stichting heeft haar activiteiten belegd in de Stichting en een drietal besloten vennootschappen die eigendom zijn van de Stichting. Deze vennootschappen richten zich op de exploitatie van de bedrijfsverzamelgebouwen. In naastgelegen pdf is de externe verantwoording over het jaar 2021 in te zien.

Privacyverklaring Van der Zeestichting

De Van der Zeestichting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. In naastgelegen pdf is de privacyverklaring van de Van der Zeestichting in te zien.

Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoor- en bedrijfsruimte

Voor de verhuur van zijn bedrijfsunits hanteert de Van der Zeestichting het ROZ-model uit 2015 van de Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoor- en bedrijfsruimte.