Bijdrage aan coronafonds Hattem en Heerde

i18 juni 2021

In het afgelopen jaar hebben sommige bedrijfstakken het zwaar te verduren gehad. Langdurige lockdowns zorgden foto ondernemers met dozenervoor dat er nauwelijks omzet werd ontvangen, terwijl de kosten doorliepen. Niet altijd boden de financiële regelingen van de overheid daarbij uitkomst. Omdat de regels niet, of maar voor een deel, van toepassing waren vielen sommige ondernemers, organisaties en inwoners net buiten de boot. Zij dreigden kopje onder te gaan.

In Hattem en in Heerde is daarom een coronafonds opgericht waar de getroffenen die het nodig hebben gebruik van kunnen maken. Er wordt geprobeerd maatwerk te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van een lening. De Van der Zeestichting steunt de economie van de Noord-Veluwe en heeft daarom een mooie financiële bij aan deze fondsen geleverd.