Eerste Startersbonus uitgereikt

i27 maart 2024

Het Veluws Groenburo heeft de eerste Startersbonus van de Van der Zee Stichting ontvangen uit handen van Jan Ras, bestuurslid van de Stichting. Met deze bonus van € 1000 kan eigenaar van het bedrijf, Daniël de Haan, een vliegende start maken.

Jan Ras benadrukt het belang van het ondersteunen van beginnende ondernemers in de regio. “Het is essentieel om de groei en ontwikkeling van lokale bedrijven te stimuleren. De Van der Zee Stichting doet dat onder andere door huursubsidie te verstrekken aan starters gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in een van onze bedrijfsverzamelgebouwen, in Wapenveld, Wezep en ’t Harde. Maar we wilden meer doen en hebben besloten tot het verstrekken van tien Startersbonussen van € 1000 in 2024. Mooi dat we de eerste cheque aan Daniël de Haan, een ambitieuze ondernemer uit Wezep, kunnen uitreiken.” Met het bedrag kan het Veluws Groenburo de kosten in de beginfase financieren. Daarbij kan het gaan om de Kamer van Koophandel-kosten, maar ook die van het inhuren van financieel advies of marketingkosten als het ontwikkelen van een logo, website of bestickering van een bedrijfsbus.

Gaat u ook een bedrijf starten en kunt u een financiële steun in de rug gebruiken? Stuur dan een bericht naar secretaris@vanderzeestichting.nl en vermeld daarbij uw bedrijfsplan en waar u de bonus voor zou willen gebruiken.