Startersbonus voor DMF Airconditioning uit Epe

i30 juni 2024

De Van der Zee Stichting heeft opnieuw een Startersbonus van
€ 1000 uitgereikt. Deze keer aan DMF Airconditioning uit Epe. De kersverse
ondernemers, broers Marnix en Floris Vriezen en hun compagnon Dexter van den
Bosch, ontvingen de cheque uit handen van Berrie Krisman, bestuurslid van de
Stichting. Met de bonus kunnen zij een vliegende start maken met hun bedrijf.
“Wij zijn gespecialiseerd in de installatie en het onderhoud van hoogwaardige
airconditioningssystemen, zowel in woningen als in bedrijven en instellingen”,
aldus Marnix. “Met deze bonus kunnen wij onze startkosten financieren, zoals de
Kamer van Koophandel-kosten, die van het inschakelen van financieel advies en
marketingkosten als het ontwikkelen van een logo, website en de bestickering
van de bedrijfsbus. We zijn er heel blij mee!”

Berrie Krisman benadrukt het belang van het ondersteunen van
beginnende ondernemers in de regio. “Het is essentieel om de groei en
ontwikkeling van lokale bedrijven te stimuleren. De Van der Zee Stichting doet
dat onder andere door huursubsidie te verstrekken aan starters gedurende de
eerste twee jaar van hun verblijf in onze bedrijfsverzamelgebouwen, in
Wapenveld, Wezep en ’t Harde. Maar we wilden meer doen en hebben besloten tot
het verstrekken van tien Startersbonussen van € 1000 in 2024. De eerste cheque
ging naar een bedrijf uit Wezep. Mooi dat we deze cheque in Epe kunnen
uitreiken.”

Gaat u ook een bedrijf starten en kunt u een
financiële steun in de rug gebruiken? Stuur dan een bericht naar secretaris@vanderzeestichting.nl
en vermeld daarbij uw bedrijfsplan en waar u de bonus voor zou willen
gebruiken.