Problemen met uw bedrijfsvoering door Corona? Van der Zee helpt graag!

i15 maart 2020

Ondervindt uw bedrijf financiële problemen doordat u geen producten of diensten kunt leveren en/of doordat uw medewerkers niet kunnen werken? Zijn de maatregelen van de rijksoverheid, uw gemeente en uw bank niet voldoende of niet op tijd voor uw bedrijf? De Van der Zee Stichting bekijkt graag de mogelijkheid of zij u met een kortlopende financiering kan helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. Dan kunt u verder werken aan de toekomst van uw bedrijf. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op via secretaris@vanderzeestichting.nl.

Op onze pagina Financiering vindt u voorbeelden van bedrijven die u zijn voorgegaan.

 

Inmiddels zijn verschillende regelingen van kracht waarmee het rijk en gemeenten u tegemoet willen komen in uw omzetverlies:

Landelijke regelingen

1 – Noodloket gift van € 4.000 (TOGS)
Ondernemers in sectoren die het meest worden geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Dit geldt voor ondernemers in de horeca, culturele instellingen, bioscopen, evenementenbranche, reisbranche, detailhandel, dansscholen, auto- en motorrijscholen, pretparken, haarsalons, schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, wellness en sauna’s etc. Er geldt een aantal voorwaarden waar uw bedrijf aan moet voldoen, waaronder een te verwachten omzetverlies van € 4.000.
• Meer informatie en aanvragen bij www.rvo.nl > Tegemoetkoming schade COVID-19

 

2 – Tozo-regeling: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (zzp, vof)
Zelfstandige ondernemers kunnen een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum voor 3 maanden aanvragen. Daarnaast kunnen zij een extra lening voor bedrijfskapitaal voor maximaal € 10.517,- aanvragen.  Om aanspraak te maken op deze regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.
• Aan te vragen via uw gemeente, kijk daarvoor op uw gemeentelijke website

 

3 – NOW-regeling: Tegemoetkoming loonkosten
Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging t.b.v. behoud Werkgelegenheid hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan behouden, zelfs als er door deze crisis tijdelijk geen werk voor hen is. De tegemoetkoming kan oplopen tot 90% van de loonkosten en is afhankelijk van de omzetdaling.
• Aan te vragen bij het UWV: www.uwv.nl > Werkgevers > Coronavirus en de tijdelijke NOW-regeling

 

4 – Uitstel van betaling belastingen en verlaging boetes
De Belastingdienst verleent uitstel van de betaling van belastingen voor minimaal 3 maanden. Na de aanvraag stopt de invordering direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting (btw). Evt. verzuimboetes voor het niet tijdig betalen worden niet opgelegd of niet geïnd.
• Aan te vragen bij www.belastingdienst.nl > Ondernemers > Coronavirus

 

5 – Uitstel van betaling pensioenen
Een aantal pensioenfondsen biedt de mogelijkheid tot uitstel van betalingen, bijv. Pensioenfonds Detailhandel. Ondernemers die door de coronacrisis acute problemen hebben komen zij zoveel mogelijk tegemoet.
• Meer informatie hierover is te vinden op de website van uw pensioenfonds

 

6 – Onder gunstige voorwaarden geld lenen met BMKB-C
Met deze regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij banken. Het borgstellingskrediet wordt verhoogd van 50% naar 75%. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 fte en een jaaromzet tot € 50 mln of een balanstotaal tot € 43 mln. Verreweg de meeste mkb’ers kunnen er gebruik van maken.
• Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl

 

7 – Rentekorting op microkrediet bij Qredits
Voor kleinere bedrijven, zoals zelfstandigen, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredietem via Qredits versoepeld. Er is sprake van een rentekorting en uitstel van aflossingsverplichtingen.
• Meer informatie hierover is te vinden op www.qredits.nl

 

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen
Voor de betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen wordt door uw gemeente (op aanvraag) uitstel verleend. Bij de ene gemeente is de inning stilgelegd, bij de andere gemeente moet u hiervoor een formulier invullen. De juiste informatie vindt u op de website van uw gemeente.

Informatiesteunpunt voor ondernemers
De Kamer van Koophandel heeft, samen met MKB Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP, een coronaloket geopend waar uw vragen worden beantwoord. Dit loket is te bereiken via www.kvk.nl/coronaloket Het loket is ook telefonisch te bereiken op 0800 2117.

banner kvk